AVÍS LEGAL

En compliment del contingut del article 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en endavant “LSSI”), s’informa que els drets d’ús i explotació del present lloc web www.gimtv.cat (en endavant el “Web”) corresponen a Triops S.L. amb CIF B17322926, inscrita al Registre Mercantil tomo 173, foli 66, hoja g13146, i amb domicili per comunicacions C/ Doctor Mascaró 23,17820 Banyoles(Girona) (en endavant el“Prestador”)

Pot contactar a gimtv@gimtv.cat

1. Objecte y abast

El Web te per objecte principal, en termes generals, informar als usuaris dels serveis de plataforma virtual GimTv, que consisteix en una interfície privada amb un ampli catàleg de sessions d’activitats dirigides de gimnàs virtual i contractar la seva subscripció com usuari o centre.

L’objecte i abast, del web en particular per als usuaris subscrits, és accedir a la part privada del Web, mitjançant la generació d’un usuari i contrasenya, on podrà accedir a una amplia graella d’activitats i continguts, que es renovaran setmanalment, així com gaudir-los en directe o en diferit, durant el període que estiguin disponibles al Web.

L’objecte i abast del Web, pel que fa als centres subscrits, es proporcionar una interfície privada com a plataforma on els centres contractants podran pujar i gestionar els seus propis continguts i catàlegs d’activitats dirigides virtuals així com accedir i fer-ne ús dels continguts de la biblioteca de classes dirigides del Prestador per oferir als seus propis usuaris

Addicionalment el Web indica als usuari diferents canals per iniciar una primera presa de contacte amb el Prestador.

2. Condicions d’us

El present Avís Legal, conté la informació en relació al ús i accés al Web, en general, per l’Usuari, inclou els usuaris i els centres subscrits (en endavant “l’Usuari”), durant la navegació i ús d’aquest. L’accés i navegació al Web comporta l’acceptació sense reserves del contingut de totes les disposicions de l’Avís Legal.

L’Usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui donar del Web, per tot el contingut que reprodueixi en o a través d’aquest i per qualsevol conseqüència que d’això se’n derivi.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els seus contingut i serveis de conformitat amb la Llei, es bones costums, l’ordre públic i el present Avís Legal. L’usuari s’obliga a no utilitzar el Web, els seus continguts/serveis, amb fins o efectes il·lícits, lesius per als interessos o drets de tercers, que contravinguin el contingut del present Avís Legal o de qualsevols altres accions que puguin fer malbé, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web , els seus continguts, els seus serveis o impedir el normal gaudir d’aquest per altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Web, així com a no obstaculitzar l’accés a tercers mitjançant un consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Prestadora proporciona els serveis del Web, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Prestadora o de tercers.

L’usuari accepta que els documents i els gràfics publicats en aquest Web podrien incloure incorreccions tècniques i/o errors tipogràfics, així com la Prestadora o el seu respectiu subministrador del servei, poden realitzar millores i/o canvis en el Web en qualsevol moment sense que això atorgui drets de reclamació per l’Usuari.

L’usuari accepta que la Prestadora es reservi el dret de modificar o interrompre el Web, conforme al que disposa en el apartat 6. Modificacions i interrupcions, així com es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés al Web, o eliminar o limitar continguts en el cas que consideri que infringeixen el present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o el ordre públic, sense que en cap cas l’Usuari ostenti drets de reclamació front la Prestadora.

3. Llicència ús del Web

El Prestador és el propietari i titular de tots els drets sobre el Web (inclòs el domini i els continguts descrits en l’apartat 4.Propietat Intel·lectual i Industrial) i, en aquests sentit, atorga a l’Usuari una llicència d’us gratuïta per utilitzar el contingut i funcionalitats disponibles en el Web conforme als usos per els quals ha estat dissenyat i, en particular, conforme al previst en el present Avís Legal i/o en la llei aplicable.

4. Propietat intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del Web, a títol enunciatiu: dibuixos, fotografies, vídeos, imatges, icones, logos, textos, continguts, àudios i dissenys han estat realitzats per el Prestador o per tercers els quals han cedit o llicenciat els drets que se’n derivin, i en conseqüència estan protegits per la normativa aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i industrial sobre els continguts que apareixen al Web, corresponen al Prestador i/o als seus llicenciadors.

L’usuari accepta que el accés al Web, els seus continguts i serveis no implica una cessió, transmissió o qualsevol altre renuncia parcial o total dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que corresponen al Prestador.

Queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, alteració, distribució i explotació per par de l’Usuari dels continguts del Web, tret dels que siguin part i necessaris per gaudir del Web, que en qualsevol cas sempre seran per finalitat privades. Queda terminantment prohibit l’ús anteriorment exposat per a finalitats comercials o associades a l’àmbit professional.

L’incompliment del contingut del present apartat, podrà suposar quantes accions judicials o extrajudicials es puguin correspondre al Prestador i/o als seus llicenciadors per tal de defensar i exercir els seus drets sobre els actius intangibles que els corresponen.

5. Política de Privacitat

L’Usuari pot consultar la informació sobre el tractament de dades per part del Prestador i la privacitat, a la Política General de Privacitat

6. Interrupcions i Modificacions

L’accés, els continguts i/o els serveis del Web es poden veure interromputs degut a treballs de manteniment o errades alienes al control del la Prestador, que es tractarà de resoldre en un període de temps raonable.

El Prestador, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis del Web, així com qualsevol informació o material aquí recollida. L’usuari serà informat en un termini de temps raonable de les modificacions.

El Prestador es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés al Web o eliminar o limitar els continguts en cas que aquests infringeixin el present Avís Legal, drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’ordre públic.

El Prestador no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que es puguin causar al terminal de l’Usuari (hardware i software) i els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presencia de virus en el terminal de l’Usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del Web, de un mal funcionament d’Internet, d’averies telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Web motivats per causes alienes al Prestador.

EL Prestador no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús del Web, del servidor ni de les seves interrupcions o modificacions que es poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers.

7. Xarxes Socials

El Prestador te perfils registrats a xarxes socials, Instagram, Facebook,…, a les que l’Usuari del Web pot tenir accés mitjançant el mateix així com, unir-se directament a través de la pròpia xarxa social.

No obstant l’anterior, les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat, per aquest motiu, l’Usuari que s’uneixi a algun dels perfils a xarxes socials de la Prestadora, ho farà conforme al seu marc legal específic, quedant exonerada la Prestadora de qualsevol responsabilitat respecte l’Usuari o tercers. De conformitat a l’anterior, les dades de l’Usuari correspondran a la xarxa social, tret dels casos en que mitjançant accions de màrqueting concretes, tipus concursos, promocions,…, el Prestador hagi obtingut directament les dades.

El Prestador podrà eliminar comentaris dels usuaris en els seus perfils a xarxes socials, quan consideri que infringeixen el contingut del present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’odre públic.

El Prestador queda exonerat de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús inapropiat dels Usuaris dels perfils a xarxes socials del Prestador, així com de les publicacions que aquests puguin fer en els seus propis perfils en detriment de drets de tercers, contraris a l’Avís Legal, la legislació aplicable i/o el ordre públic per mitjà o a costa del contingut del Prestador.

8. Jurisdicció i Llei aplicable

El Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, les parts renuncien al seu fur i acorden que es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Girona.

Menú
Obrir el xat
Hola!
Et podem ajudar?